БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Що таке безпечне освітнє середовище, його ознаки та принципи? Як створити й упровадити у закладі освіти Кодекс безпечного освітнього середовища?

Такі негативні явища серед учнівської молоді, як насильство, булінг та кібербулінг, секстинг тощо, не можуть не турбувати громадськість, освітян та батьків.

 Логічно, що виникає потреба створити безпечний освітній простір у закладі освіти, щоб захистити, убезпечити, запобігти наслідкам впливу на особистість несприятливих чинників.

Суспільство очікує від школи не лише статусу освітнього ресурсу, а й простору розвитку та співпраці як усередині, так і з зовнішнім світом. Сучасне освітнє середовище створює неповторне індивідуалізоване та персоналізоване враження, де у кожного є можливість відшукати себе. Аби дійти розуміння безпечного освітнього середовища, слід означити, що є освітнім середовищем загалом.

Освітнє середовище

Середовище освітнього закладу (ліцею) — це місце, де: зустрічаються і взаємодіють не лише учні та вчителі, а й батьки, мешканці району (сіл), гості школи відбуваються не лише уроки, цікаві зустрічі, свята та концерти, але й лекції, семінари, тренінги тощо діють відкриті лабораторії та майстерні у різних галузях науки, мистецтва й технологій.

Отже, безпечне освітнє середовище забезпечує: наявність безпечних умов навчання та праці комфортну міжособистісну взаємодію, сприяючи емоційному благополуччю учнів, педагогів та батьків відсутність будь-яких проявів насильства та наявність достатніх ресурсів для їх запобігання дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.

БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (Рекомендації та нормативно-правова база)

Запобігання та протидія булінгу в Коритнянському ліцеї

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ІНТЕРНЕТІ

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В КОРИТНЯНСЬКОМУ ЛІЦЕЇ ХОЛМКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В КОРИТНЯНСЬКОМУ ЛІЦЕЇ 

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА В КОРИТНЯНСЬКОМУ ЛІЦЕЇ ХОЛМКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Дії вчителів під час занять при оголошенні сигналу тривоги