Виховна робота

        Школа – це сходинки, якими дитина притягується до знань, до духовних джерел народу, це свята людяності, порядності, доброти.

     Виховна робота –   складова виховання, в основі якої діяльність вихованців, що формує в них заплановані вихователем стосунки. Це заходи, справи, організація діяльності та інше. Формування морально-етичної позиції відбувається під час виховної роботи загальноосвітньої школи.

    Основними напрямками виховної роботи навчального закладу є національно-патріотичне виховання.

    Проблемні виховні питання школи: гармонійний розвиток творчої особистості, виховання всебічно освіченої людини з яскраво вираженою індивідуальністю, здатною приймати значення та відповідні рішення, усвідомлювати глобальні проблеми, що стоять перед нацією, державою, цивілізацією.

    Виховна робота в школі спрямована на реалізацію основних положень Законів України «Про освіту» ,   „Про повну загальну середню освіту” , Національної програми „Освіта” , „Декларації прав людини” , „Конвенції прав дитини” , „Концепції громадського виховання особистості в умовах розвитку” . української державності” .

    Мета виховної роботи: формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Зміст виховної роботи:

      – ціннісне ставлення до себе;

       – ціннісне ставлення до сім’ї;

       – ціннісне ставлення до суспільства і держави;

       – ціннісне ставлення до праці;

       – ціннісне ставлення до природи;

       – ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Проблемне виховне питання школи на 2023-2024 н. р.

Гармонійний розвиток творчої особистості, виховання всебічно освіченої людини з яскраво вираженою індивідуальністю, здатною використовувати значення та відповідальні рішення, усвідомлювати глобальні проблеми, що стоять перед нацією, державою, людською цивілізацією.

План виховної роботи Коритнянського ліцею на 2023-2024 навчальний рік

План виховної роботи Коритнянського ліцею на ІІ семестр 2022-2023 навчального року:

План виховної роботи Коритнянського ліцею на І семестр 2022-2023 навчального року: